VVIP MSP 

Chào mừng các CEO VVIP đã lựa chọn giải pháp SALEPRO B2B để cùng hợp tác thành công. 

Thẻ VVIP MSP là gì ?

       Thẻ VVIP MSP là thẻ đặc quyền dành riêng cho các CEO tham gia hệ sinh thái Salepro với thời hạn 1 năm để nhận được những giá trị phục vụ cao nhất từ hệ sinh thái Salepro. Chi tiết quyền lợi thẻ VVIP --> tại đây. 

KHÁC NHAU GIỮA THẺ VVIP VÀ VIP ?

Thẻ VVIP quyền lợi hoàn toàn khác biệt so với thẻ VIP MSP. 

        1, Thẻ VVIP : được tư vấn coaching trực tiếp 1,5h về vấn đề kinh doanh cho CEO tại doanh nghiệp.

         2, Thẻ VVIP : được tham gia ban điều hành hệ sinh thái Salepro 

         3, Thẻ VVIP được cùng chủ tịch Jack Dũng tham gia các chương trình hoạt động trong và ngoài hệ sinh thái Salepro. 

         4, Thẻ VVIP được đặc cách việc họp hành, trực tiếp chủ tịch Jack Dũng phục vụ và hỗ trợ bán hàng cùng CEO doanh nghiệp.

5, Mỗi tháng được nhận 1 bài PR cho cá nhân hoặc doanh nghiệp, sản phẩm dịch vụ lên kênh truyền thông, báo chí đối tác bên Salepro.

6, Lợi ích hợp tác cao nhất với Salepro đầu vào lên đến 20%, đầu ra lên đến 50% khi cùng Salepro giới thiệu khách và bán hàng. 

7, Thẻ VVIP vẫn được quyền tham gia các sự kiện chung cùng thẻ VIP nhưng được ưu tiên ngồi hàng ghế đầu tiên tại các sự kiện và có biển tên đề VVIP tại các sự kiện do Salepro tổ chức. 

8, Hàng tháng Salepro tổ chức gặp mặt và tổng kết với VVIP về tính hiệu quả và cùng nhau thay đổi cách làm việc để đạt kết quả cao hơn trong tháng làm việc tiếp theo. 

9, Cam kết giới thiệu các nguồn lực ưu tiên nhất, khách hàng ưu tiên nhất về cho VVIP.

10, Nâng tầm thương hiệu cho công ty VVIP, VVIP được đăng tải logo ngay trang chủ web : www.vouchersalepro.com để khách hàng vào truy cập là nhìn thấy ngay logo của VVIP, đồng hành logo trong các sự kiện do Salepro tổ chức và in banner ( tuỳ tính chất chương trình). 

Chúc mừng các VVIP đã sở hữu một giải pháp vô cùng tuyệt vời từ hệ sinh thái Salepro và trân trọng cám ơn quý đối tác đã đồng hành cùng chúng tôi trong việc xây dựng nên kênh bán hàng Salepro B2B hoàn toàn mới.