TẦM NHÌN SỨ MỆNH GIÁ TRỊ CỐT LÕI HỆ SINH THÁI SALEPRO 

 

TẦM NHÌN  : Trở thành đơn vị uy tín hàng đầu trong việc kết nối nguồn lực, đào tạo Mar & Salepro, hỗ trợ giao thương cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. 

 

SỨ MỆNH : Đối với khách hàng : Đào tạo, kết nối nguồn lực, giúp khách hàng tăng doanh thu và giảm chi phí. 

                       Đối với nhân viên, cộng sự : Tăng trưởng Tâm – Tầm – Tài – Tín – Toả và gia tăng thu nhập, kiến thức, kinh nghiệm thực tế, du lịch trải nghiệm.

                       Đối với xã hội : Phụng sự và trao những giá trị tốt đẹp bằng các hoạt động thiết thực ý nghĩa, thường xuyên. 

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI : Đoàn kết : Toàn bộ cán bộ, nhân viên, cộng sự, đối tác đoàn kết cùng nhau nỗ lực để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao. 

                            Uy Tín : Lời nói đi đôi với hành động, đến sớm trước giờ hẹn và làm việc 5 phút, giữ gìn cam kết & bảo mật. 

                            Tích cực : Luôn duy trì trạng thái tích cực để đối mặt với các vấn đề trong công việc và cuộc sống. 

                            Giải pháp : Luôn tìm kiếm các giải pháp tốt nhất cho các vấn đề phát sinh, linh hoạt xử lý mọi tình huống. 

                            Chuyên nghiệp : Hướng tới sự chuyên nghiệp từ trang phục, tác phong, thái độ đến cách giao tiếp làm việc. 

                            Hiệu quả : tất cả những giá trị đều được ghi nhận và biểu đạt cao nhất là kết quả công việc, giá trị kết nối và các nguồn lực mang đến cho cộng sự, đối tác, khách hàng.