Giải pháp bán hàng B2B cho doanh nghiệp

Giải pháp bán hàng B2B

Để xây dựng nên một hệ sinh thái mà các thành phần được bình đẳng, liên kết với nhau, hỗ trợ các nguồn lực cho nhau cùng tăng trưởng doanh thu và giảm thiểu chi phí, nâng tầm trình độ quản trị và học hỏi  là ước mơ của tập thể ban lãnh đạo  hệ sinh thái Salepro..

Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi

Cơ cấu tổ chức Hệ sinh thái Salepro

CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI HỆ SINH THÁI SALEPRO

5 THÀNH PHẦN HỆ SINH THÁI SALEPRO

HỆ SINH THÁI SALEPRO

Trải qua 5 năm kiên trì hợp lực với rất nhiều cá nhân, tổ chức thì đã dần hình thành ra một hệ sinh thái Salepro gồm các thành phần :

1, Salepro : Nơi các VIP MSP được giao lưu, chia sẻ cơ hội hợp tác kinh doanh, giao thương hàng hoá với nhau và sinh hoạt với nhau để cùng nhau phát triển năng lực kinh doanh, kiến thức salepro4.0

2, Ceopro : Nơi các VIP MCP được hợp lực cùng hỗ trợ các dịch vụ cho cá nhân và doanh nghiệp.

3, InvestPro : Nơi các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức được học hỏi về các kiến thức chuyên môn và đầu tư tài chính vào các thị trường tài chính, cũng như đầu tư vào các doanh nghiệp, startup, với những phân tích đầu tư từ các chuyên gia tài chính.

4, Chuyên gia : Nơi mà các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực cùng hội tụ để hỗ trợ và giúp đỡ các chuyên môn cho từng thành phần trong hệ sinh thái Salepro.

5, Học viện Salepro Academy : Nâng cao năng lực sinh viên đầu ra và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Salepro, và đáp ứng nhu cầu tuyển dụng ngoài thị trường.

MỤC TIÊU CỦA HỆ SINH THÁI SALEPRO : Là mang lại giá trị cao nhất cho các thành phần trong hệ sinh thái, giúp gia tăng 5 yếu tố : Kiến thức – Kỹ năng – Mối quan hệ – Trí tuệ – Tài Chính cho các thành viên, qua đó mở rộng mối quan hệ và các cơ hội kinh doanh kiếm thêm thu nhập của anh chị em Salepro.

GIÁ TRỊ LÕI CỦA HỆ SINH THÁI SALEPRO : Mang đến các giải pháp SALEPRO4.0, giúp các thành viên bán hàng tốt hơn, giúp các tổ chức gia tăng doanh thu, mở rộng thị trường với chi phí thấp nhất. 

CHÚNG TÔI THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO Hệ sinh thái Salepro tổ chức các chương trình huấn luyện, đào tạo Salepro4.0, hỗ trợ kết nối giao thương giữa các thành viên, các thành viên sẽ cam kết hỗ trợ các nguồn lực dư thừa để giúp đỡ cho các thành viên khác, tạo ra một hệ sinh thái cộng sinh, nơi mỗi thành viên đều nhận giá trị và phát triển.

Video giới thiệu Hệ sinh thái Salepro mời quý đối tác cùng tham khảo, tìm hiểu và khai thác các giá trị của chúng tôi cung cấp.