Category Archives: Zoom Giao Thương

CHƯƠNG TRÌNH “KẾT NỐI GIAO THƯƠNG TOÀN QUỐC: HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN”

ZOOM ONLINE – KẾT NỐI GIAO THƯƠNG TOÀN QUỐC          Chương trình kết nối giao thương toàn quốc qua nền tảng Zoom Online đã thành công tốt đẹp với sự tham gia của chủ tịch Hiệp Hội Hội Chợ Triển Lãm Thương Mại và Tổ Chức Sự Kiện Việt Nam, 50 CEO […]