Category Archives: Quy Định VIP MSP

QUY ĐỊNH VIP MSP

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI VIP MSP ĐẠO ĐỨC & PHÁP LUẬT    Quy định áp dụng đối với cá nhân tham gia sở hữu thẻ VIP MSP : 1, Tuân thủ hợp đồng bảo mật thông tin giữa VIP MSP và Hệ sinh thái Salepro. 2, Cam kết trung thực với những thành viên khác, […]