Home / HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG

VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP SALEPRO ?

Vườn ươm doanh nghiệp Salepro thuộc Hệ sinh thái Salepro là một mô hình hỗ trợ doanh nghiệp toàn diện được thiết kế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi sự và mới được thành lập ...

Read More »

CHƯƠNG TRÌNH CAFE CEO XÚC TIẾN GIAO THƯƠNG

Sáng thứ 5 ngày 14/4/2022 Hệ sinh thái Salepro tổ chức Chuỗi chương trình Cafe Ceo Xúc Tiến Giao Thương dành cho các chủ doanh nghiệp với mục đích giao lưu, học tập, quảng bá sản phẩm dịch vụ trong ...

Read More »