Home / ĐĂNG KÝ / ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MSP

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MSP

Bạn đã hiểu các lợi ích của thành viên trong hệ sinh thái Salepro và muốn ĐĂNG KÝ NGAY –> Click tại đây.

Đăng ký thành viên MSP CARD

1, Giới thiệu thẻ MSP CARD : Thẻ VIP Membershipsite Salepro thuộc hệ sinh thái salepro, pháp lý bảo trợ bởi trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững. ( Xem tại đây)

Thẻ MSP CARD là gì ?

Thẻ MSP Card là một thẻ được cấp cho thành viên tham gia vào hệ sinh thái Salepro, đồng ý tuân thủ các nội quy do ban quản trị hệ sinh thái đề xuất, ( có kèm nội quy khi làm việc trực tiếp, hoặc online qua zoom).

Thẻ MSP Card sẽ được tích hợp để cá nhân/ tổ chức tham gia dùng cho việc nhận những giá trị từ hệ sinh thái salepro.

Thẻ MSP Card cũng sẽ dùng để giúp quý cô chú, anh chị thành viên nhận các Voucher ưu đãi từ các NSX, các công ty bán sản phẩm, dịch vụ, cá nhân tham gia chia sẻ nguồn lực trong hệ sinh thái salepro.

2, Quyền lợi Thành viên sở hữu thẻ MSP Card ? ( Xem tại đây)

3, ĐĂNG KÝ THAM GIA HỆ SINH THÁI SALEPRO ( Đăng ký ngay)

Ai có thể tham gia hệ sinh thái SalePro ?

Cá nhân/ tổ chức đều có thể đăng ký tham gia hệ sinh thái SALEPRO để nhận các lợi ích và hỗ trợ các nguồn lực cho cộng đồng thành viên MSP khác.

QUY TRÌNH :

Hoàn thành đơn đăng ký tham gia hệ sinh thái Salepro, tại đây

Đợi BQT hệ sinh thái xác nhận, hướng dẫn và hoàn thành thủ tục, đồng ý các nội quy chung của hệ sinh thái salepro.

Bạn có thể hoàn thành đăng ký trực tiếp bằng các đến văn phòng trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp tại số 3, mạc thái tổ để được hướng dẫn trực tiếp .

Chúc bạn hoàn thành việc đăng ký và trở thành thành viên chính thức của hệ sinh thái và sở hữu thẻ MSP CARD để nhận nhiều nguồn lực từ chúng tôi.

Trân trọng chào đón bạn tham gia với HỆ SINH THÁI SALEPRO

FOUNDER SALEPRO : MR JACK DŨNG